top of page

Returns

Hangers

We hope you’ll love your products as much as we do. However, in the rare event that you don’t, you may return the items to us within 14 working days for a full refund or replacement. All items must be unused in its original packaging. Make sure  that you have included details of the order and the reason for the return. 

If your goods are damaged, faulty or incorrect, please notify us within 24 hours of their receipt by email and we will endeavour to replace them.

Gobeithio y byddwch chi'n caru'ch cynhyrchion gymaint ag yr ydym ni. Fodd bynnag, os na wnewch hynny, gallwch ddychwelyd yr eitemau atom o fewn 14 diwrnod gwaith i gael ad-daliad llawn neu amnewid. Rhaid i bob eitem fod heb ei defnyddio yn ei becynnu gwreiddiol. Sicrhewch eich bod wedi cynnwys manylion yr archeb a'r rheswm dros y ffurflen.


Os yw'ch nwyddau wedi'u difrodi, yn ddiffygiol neu'n anghywir, rhowch wybod i ni cyn pen 24 awr ar ôl eu derbyn trwy e-bost a byddwn yn ceisio eu disodli.

Returns: About
  • facebook
  • instagram
bottom of page